Význam Coriolisova síla
Co znamená slovo Coriolisova síla? Zde naleznete 3 významů slova Coriolisova síla. Můžete také přidat význam slova Coriolisova síla sami

1

2   1

Coriolisova síla


síla odchylující smìr pohybující se hmoty na Zemi (moøské vody, vzduchu) vlivem rotace Zemì.
Zdroj: labo.cz

2

1   0

Coriolisova síla


uchylující síla zemské rotace, síla vznikající v dùsledku otáèení Zemì, zpùsobuje stáèení smìru pohybu (napø. vzdušných a moøských proudù) na severní polokouli doprava, na již [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

3

0   1

Coriolisova síla


Coriolisova síla je setrvačná síla působící na tělesa, která se pohybují v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Coriolisova [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Coriolisova síla
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< CORBA CP >>