Význam Důkazní prostředek
Co znamená slovo Důkazní prostředek? Zde naleznete 2 významů slova Důkazní prostředek. Můžete také přidat význam slova Důkazní prostředek sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Důkazní prostředek


Jako důkazních prostředků lze v důkazním řízení použít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Zejména se jedná o znalecký posudek, výslech svědků, vyjádřen [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Důkazní prostředek


Důkaz je v případě soudního i správního řízení věc nebo postup, které mohou přispět k objasnění projednávané věci v rámci dokazování, například výpověď, ohledání či rekonstrukce atd. Důkazní prostřede [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Důkazní břemeno Ekonomie >>