Význam Deklarace
Co znamená slovo Deklarace? Zde naleznete 6 významů slova Deklarace. Můžete také přidat význam slova Deklarace sami

1

13   4

Deklarace


- veřejný politický projev či důležité prohlášení
- celní deklarace - prohlášení o obsahu a ceně zásilky při přepravě přes státní hranice
- v počítačovém programování označuje situaci, kdy je určeno jméno a datový typ pro proměnné či funkce
gertasik - 23. dubna 2014

2

5   3

Deklarace


Veøejné závažné prohlášení
Zdroj: marxismus.cz

3

3   1

Deklarace


veøejné, obv. slavnostní prohlášení, vyhlášení; celní d. celní hlášení
Zdroj: islo.cz

4

1   1

Deklarace


Deklarace - oznaèení, které se používá pøi programování. Jedná se o èást programu, kde programátor vypíše používané promìnné a urèí jejich datové typy.
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0   1

Deklarace


Deklarace (z lat. declaratio, prohlášení, vyhlášení) může být: prohlášení o ceně a obsahu zásilky při přepravě a celním řízení – např. celní deklarace předběžné označení různých vlastností tříd a jeji [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

Deklarace


Deklarace je v informatice označení situace, kdy je v programovacím jazyce určeno jméno (identifikátor), datový typ a další aspekty pro proměnných, funkcí (procedur), konstant apod. Překladač je tak i [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Deklarace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Dehonestace Dìlba práce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam