Význam Dodatok k diplomu
Co znamená slovo Dodatok k diplomu? Zde naleznete 2 významů slova Dodatok k diplomu. Můžete také přidat význam slova Dodatok k diplomu sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dodatok k diplomu


Dodatok k diplomu - škol. doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Dodatok k diplomu vydáva vysoká škola. Absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom. Na základe osobitnej žiadosti vydá vysoká [..]
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dodatok k diplomu


Dodatok k diplomu (DD)  je dokument  ,ktorý je priložený k vysokoškolskému diplomu. Jeho cieľom je zlepšiť medzinárodnú “transparentnosť” a uľahčiť uznávanie akademických a odborných kvalifikácií (diplomy, certifikáty, osvedčenia atď.). Je navrhnutý tak, aby poskytoval popis povahy, úrovne, kontextu, obsahu a dôležitosti štúdia, ktoré jed [..]
Zdroj: web.saaic.sk (offline)
<< Benchmarking Jazyky >>