Význam ERP
Co znamená slovo ERP? Zde naleznete 20 významů slova ERP. Můžete také přidat význam slova ERP sami

1

2   0

ERP


Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, [..]
Zdroj: abra.eu

2

0   0

ERP


systém pro řízení podniků, termín ve spojení se software (podnikový IS) musí podporovat řízení a plánování interních i externích zdrojů (všech klíčových [..]
Zdroj: bmservis.cz

3

0   0

ERP


Plánování podnikových zdrojů je software, který umožňuje řízení všech podnikových zdrojů. ERP systémy pokrývají všechny oblasti podnikového řízení. Zpravidla se jedná o prodej, [..]
Zdroj: combitrading.cz

4

0   0

ERP


komplexní informační systém orientovaný na firemní finanční plánování. Zastřešuje činnosti související s výrobou, financemi, účetnictvím, dodavatelskými řetězci, CRM, řízení lidských zdrojů atd. Systémy ERP bývají považovány za jádro celého fire [..]
Zdroj: digres.cz

5

0   0

ERP


Finančně orientovaný informační systém pro určení a plánování podnikových zdrojů potřebných k přijetí, zhotovení, dodání a zaúčtování zákaznického obchodního případu. Tyto systémy bývají považovány za jádro celého informačního systému, nabízejí komplexní pohled na oblast zdrojů podniku.
Zdroj: efinancovani.cz

6

0   0

ERP


"Enterprise Resource Planning". Podnikové plánování zdrojù.
Zdroj: vseohw.net

7

0   0

ERP


Finančně orientovaný informační systém pro určení a plánování podnikových zdrojů potřebných k přijetí, zhotovení, dodání a zaúčtování zákaznického obchodního případu. Tyto systémy bývají považovány za jádro celého informačního systému, nabízejí komplexní pohled na oblast zdrojů podniku.  
Zdroj: financovani-it.cz

8

0   0

ERP


Zkratka z anglického Enterprise Recource Planning = informační systém pro řízení podnikových zdrojů, který umožňuje automatizaci hlavních, řídicích a podpůrn [..]
Zdroj: karatsoftware.cz

9

0   0

ERP


 (enterprise resource planning) – informační systémy integrující a automatizující provozní procesy podniku
Zdroj: martindluhos.cz

10

0   0

ERP


Enterprise Resource Planning = Typ podnikových informačních systémů sjednocujících a podporujících klíčové produkční procesy probíhající v podniku – výrobu, logistiku, distribuci, prodej, fakturaci, účetnictví a správu majetku.
Zdroj: orny.cz

11

0   0

ERP


Efektivní vyzářený výkon. Jedná se o údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou včetně jejího zisku. ERP je vždy vyšší, než je technologický výk [..]
Zdroj: digizone.cz

12

0   0

ERP


ERP – účtov. elektronická registračná pokladnica.
Zdroj: bonumeng.eu

13

0   0

ERP


Enterprise Resource Planning řešení pro řízení toku informací a plánování zdrojů v podniku; integruje informace z výroby, logistiky, distribuce, správy majetku, fakturace, účetnictví a [..]
Zdroj: plm.caxmix.cz

14

0   0

ERP


Anglický název Enterprise Resource Planning (zkráceně ERP) je informační systém, který pokrývá a automatizuje řadu procesů souvisejících s produkčními činnostmi firmy či organizace... více
Zdroj: raynet.cz

15

0   0

ERP


Komplexní informační systém organizace.
Zdroj: fastcentrik.cz

16

0   0

ERP


ERP systém (Enterprise Resource Planning). Manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů související s produkčními činnostmi podniku. Jedná se o [..]
Zdroj: oxyshop.cz

17

0   0

ERP


Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, [..]
Zdroj: morosystems.cz

18

0   0

ERP


Skratka z anglického Enterprise Recource Planning = informačný systém pre riadenie podnikových zdrojov, ktorý umožňuje automatizáciu hlavných, riadiacich a podporných firemných p [..]
Zdroj: karatsoftware.sk

19

0   0

ERP


ERP (Enterprise rescource planning) je oznaèenie pre informaèné systémy, ktoré integrujú množstvo procesov súvisiacich s produkènými èinnosami podniku (fakturáciu, úètovníctvo, výrob [..]
Zdroj: stormware.sk

20

0   0

ERP


ERP je zkratka, která může znamenat: Effective radiated power – celkový výkon, který by bylo nutné vyzářit dipólovou anténou, aby bylo v daném směru dosaženo jisté intenzity záření [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova ERP
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< CRP ISDOC >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam