Význam ESKARPA
Co znamená slovo ESKARPA? Zde naleznete 8 významů slova ESKARPA. Můžete také přidat význam slova ESKARPA sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: hruby-rohozec.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: januv-hrad.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: zamek-hluboka.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ESKARPA


vnitřní stěna příkopu, u novověkých opevnění vyzděná, zešikmená (odtud obecně šikmá opěrná zed'). Vnější stěna se nazývá kontreskarpou.
Zdroj: hrad-bouzov.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ESKARPA


stìna èi svah pøíkopu pøiléhající k opevnìní
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ESKARPA


¹ikmá stìna hradního pøíkopu obrácená k nepøíteli - protilehlá je kontreskarpa (viz hradba - barokní opevnìní) a pøenesenì ¹ikmá opìrná zeï vùbec.
Zdroj: pametihodnosti.cz

<< ERB FABION >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam