Význam Ekvitermní regulace
Co znamená slovo Ekvitermní regulace? Zde naleznete 6 významů slova Ekvitermní regulace. Můžete také přidat význam slova Ekvitermní regulace sami

1

0   0

Ekvitermní regulace


regulace v závislosti na kotlové venkovní a popřípadě vnitřní teplotě
Zdroj: dakon.cz

2

0   0

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadov [..]
Zdroj: eflorian.cz

3

0   0

Ekvitermní regulace


Spočívá v nastavení (regulaci) teploty topné vody na základě venkovní teploty tak, aby teplota v místnost zůstala konstantní.
Zdroj: nibe.cz

4

0   0

Ekvitermní regulace


regulace v závislosti na kotlové a venkovní teplotě
Zdroj: thermona.cz

5

0   0

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   2

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:

Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.
enconsult - 12. ledna 2015


Přidat význam slova Ekvitermní regulace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Dvoutrubkový odtah Expanzní nádoba >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam