Význam FOKUS
Co znamená slovo FOKUS? Zde naleznete 7 významů slova FOKUS. Můžete také přidat význam slova FOKUS sami

1

1   0

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

1   0

FOKUS


Fokus může být : synonymum pro ohnisko fokus (fyzika) – bod, jímž po lomu nebo odrazu procházejí paprsky rovnoběžně s hlavní osou čočky fokus (matematika) – pevný bod, jehož vzdále [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se [..]
Zdroj: drogy-info.cz

4

0   0

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: islo.cz

5

0   0

FOKUS


bod v ose UZ lúča, v ktorom má lúč najmenšiu hrúbku.
Zdroj: ssum.sk

6

0   0

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: help24.cz

7

2   3

FOKUS


Vychází z anglického slova focus, v překladu zaměřit se. Jde tedy o koncentrování se na danou konkrétní věc, zacílení se.
Zdroj: flek.cz


Přidat význam slova FOKUS
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< FETOVAT GARANT >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam