Význam FOKUS
Co znamená slovo FOKUS? Zde naleznete 7 významů slova FOKUS. Můžete také přidat význam slova FOKUS sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: islo.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se zabývají též službami pro prob [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

FOKUS


Fokus může být : synonymum pro ohnisko fokus (fyzika) – bod, jímž po lomu nebo odrazu procházejí paprsky rovnoběžně s hlavní osou čočky fokus (matematika) – pevný bod, jehož vzdálenost od libovolného [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FOKUS


Sdružení pro péèi o duševní zdraví, èeská NGO založená v r.1991 a pùsobící v oblasti poskytování komunitní péèe a služeb pro chronicky duševnì nemocné. Provozuje komunitní centra, chránìné dílny, chránìné bydlení, kluby atd. Vedle FOKUS Praha pùsobí samostatné regionální organizace FOKUS po celé ÈR. Nìkde se zabývají též službami pro problémové uži [..]
Zdroj: drogy-info.cz (offline)

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

FOKUS


Vychází z anglického slova focus, v překladu zaměřit se. Jde tedy o koncentrování se na danou konkrétní věc, zacílení se.
Zdroj: flek.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

FOKUS


bod v ose UZ lúča, v ktorom má lúč najmenšiu hrúbku.
Zdroj: ssum.sk

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

FOKUS


ohnisko, ložisko
Zdroj: help24.cz (offline)

<< FETOVAT GARANT >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam