Význam Filiální kostel
Co znamená slovo Filiální kostel? Zde naleznete 2 významů slova Filiální kostel. Můžete také přidat význam slova Filiální kostel sami

1

0   0

Filiální kostel


Poboèný kostel bez vlastního knìze tvoøící souèást urèité farnosti. Josefínskými reformami, které zahustily duchovní správu zemì, byly tyto kostely vìtšinou zmìnìny na lokálie.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   1

Filiální kostel


Filiální kostel je v územním členění římskokatolických farností „vedlejším kostelem“ v rámci farnosti, jejímž centrem je kostel farní. Podle Kodexu kanonického práva je, jakož [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Filiální kostel
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Feudalismus Filologie >>