Význam Forwardy
Co znamená slovo Forwardy? Zde naleznete 4 významů slova Forwardy. Můžete také přidat význam slova Forwardy sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Forwardy


Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za st [..]
Zdroj: businessinfo.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Forwardy


Nákup nebo prodej deviz za nyní pevnì dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteèní v dohodnutém termínu (nejdøíve za dva dny, obvykle však mnohem pozdìji). Další informace naj [..]
Zdroj: akcentacz.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Forwardy


Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzác [..]
Zdroj: kb.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Forwardy


Nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za dva dny, obvykle však mnohem později).
Zdroj: citfin.cz

<< Alokační efektivnost Investiční kupón >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam