Význam Geocentrismus
Co znamená slovo Geocentrismus? Zde naleznete 2 významů slova Geocentrismus. Můžete také přidat význam slova Geocentrismus sami

1

0   0

Geocentrismus


Antická pøedstava o Zemi jako støedu vesmíru, podporovaná katolickou církvi, z níž dodnes vychází astrologie. Vìda dodnes nìkdy používá støed Zemì jako místo pozorování, z nìhož vytváøí nìkt [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Geocentrismus


Geocentrismus je názor, že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní. Tento názor poprvé vyslovil řecký filozof Aristotelés, po něm ho převzal starověký astronom Klaudios Ptolem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Geocentrismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Genocida Gerila >>