Význam Goodwill
Co znamená slovo Goodwill? Zde naleznete 26 významů slova Goodwill. Můžete také přidat význam slova Goodwill sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků. Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako [..]
Zdroj: az-data.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá pověst, která se váže k obchodnímu jménu firmy.
Zdroj: apogeo.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako nehmotné aktivum. Opakem goodwillu je badwill
Zdroj: alka-mzdy.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá pověst nebo dobré jméno firmy. Pramení v dobrých zkušenostech zákazníků s touto společnosti a ovlivňuje případnou prodejní cenu podniku. V bilanci se uvádí mezi nehmotnými aktivy. [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Finanční výraz pro dobré jméno nebo pověst podniku. V účetnictví je hodnota goodwillu kvantifikovatelná, což má praktický význam zejména při akvizicích nebo fůzích.
Zdroj: nextfinance.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


dobrá pověst, dobré jméno = hodnota firmy, do které se zahrnuje i její reputace, image, vedení, hodnocení klienty, obchodními partnery apod. Opakem je badwill | ang.
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill, resp. negativní goodwill jsou v současnosti chápány v účetnictví jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik nebo jeho část (při majetkov&ea [..]
Zdroj: czechwealth.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


dobré jméno nebo pověst firmy
Zdroj: mojeinvestice.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


kredit, (dobrá) pověst, důvěra.
Zdroj: cevelova.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Nehmotné aktivum, soubor faktorù, které se vyvíjejí v podnikání napø. loajalita zákazníkù, reputace, zvláštní zkušenosti.
Zdroj: ewizard.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá pověst, dobré jméno podniku, výrobku nebo služby.
Zdroj: usetritnadanich.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


je v podstatì rozdíl mezi kupní cenou podniku a jeho substanèní hodnotou. Tvoøí jej podnikové faktoryy, jež ovlivòují výsledek obchodní èinnosti a patøí mezi nì: zkušenost managementu, školený personál, efektivní organizaèní struktura, znalostní know-how, obytové struktury, obchodní znaèky, image firmy apod.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


dobré jméno nebo pověst podniku, při akvizicích vzniká zejména jako kladný rozdíl kupní ceny a "fair value" společnosti
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá pověst firmy nebo zboží na trhu. Zakládá důvěru zákazníků k firmě a ochotu při uzavírání smluv. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy. Výkladový slovník ekonomických pojmů 6
Zdroj: eakcie.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill, resp. negativní goodwill jsou v současnosti chápány v účetnictví jako rozdíl mezi cenou, za kterou byl podnik nebo jeho část (při majetkové akvizici) nebo podíl, či akcie podniku (při kapitálové akvizici) pořízený a akvizitorovým podíl [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


renomé, dobré jméno, pověst podniku, výrobku, služby u veřejnosti vytvářená dlouhodobým procesem dobrého managementu, aktivitami PR, kvalitní propagací apod.
Zdroj: peacock.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby;
Zdroj: business.center.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá pověst, dobré jméno podniku , výrobku nebo služby.
Zdroj: uctovani.net

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


dobrá povesť, dobré meno podniku, výrobku alebo služby
Zdroj: ako-uctovat.sk

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


kredit, (dobrá) pověst, důvěra.
Zdroj: apra.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


kredit, (dobrá) pověst, důvěra.
Zdroj: facebook-stranka.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill je dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby. Vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušenností zákazníků.Má vliv na cenu podniku při jeho prodeji nebo fúzi. V rozvaze se uvádí jako.. [..]
Zdroj: profitas.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Obtížně ocenitelné nehmotné aktivum vyjadřující, že hodnota podniku je vyšší než součet jednotlivých částí majetku, neboť je ovlivněna i takovými faktory jako výhodné umístění podniku, všeobecné uznání jeho výrobků trhem, schopnosti pracovníků, dobrá pověst nebo jméno podniku, výrobku nebo služby, který vyplývá z jeho fungování a dobrých zkušeností [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Výraz reflektující dobrou pověst podniku, zpravidla si vyžaduje dlouhodobou působnost firmy, kvalitní produkty a propagaci.
Zdroj: novaspolecnost.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Dobrá povìst nebo jméno podniku, která plyne z dobrých zku¹eností zákazníkù s tímto podnikem. Ovlivòuje jeho prodejní cenu. V bilanci se uvádí jako nehmotné aktivum.
Zdroj: klo.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Goodwill


Goodwill obchodní společnosti je ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obcho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Garance Inventarizace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam