Význam Google Analytics
Co znamená slovo Google Analytics? Zde naleznete 23 významů slova Google Analytics. Můžete také přidat význam slova Google Analytics sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Nástroj internet marketingu na meranie návštevnosti, behavioristiky správania sa návštevníka na webstránke, meranie konverzií, kampaní, zdrojov návštevnosti a i. Jeho bezplatnos z neho robí základný [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj společnosti Google
Zdroj: cevelova.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Jedny z nejdokonalejších, volně dostupných statistik na světě. Jsou dostupné v češtině.
Zdroj: shopcentrik.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


je online nástroj pro měření počtu návštěvníků Vašich webových stránek. Můžete navíc sledovat chování návštěvníků, klíčová slova (keywords), zdroje návštěvnosti a mnoho dalšího.
Zdroj: vitmach.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


jsou rozšířené statistiky návštěvnosti webu od firmy Google. Jdou vložit a používat na jakékoli stránce webu.
Zdroj: help.ingenius.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Nástroj pro analýzu návštěvnosti a spoustu dalších údajů o webu.
Zdroj: advin.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj pro analýzu návštěvnosti a spoustu dalších údajů o webu
Zdroj: seo-reklama.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Komplexní a velmi populární nástroj pro správu statistik webu nebo e-shopu. Nástroj Google Analytics zdarma Google Analytics lze používat zdarma. Pro zprovoznění nástroje Google Analytics je nutné vlo [..]
Zdroj: shoptet.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je další oblíbená služba od spoleènosti Google urèená pro majitele webových stránek. Umožòuje sledovat návštìvnost vašich stránek vèetnì statistik a rùzných pøehledù, øazení tìchto pø [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je aplikace pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti a výkonosti webových stránek.
Zdroj: ebiz.mopos.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


systém vyvíjený společností Google, je užíván pro měření návštěvnosti a další statistiky webových stránek Článek: Instalace a nastavení Google Analytics aneb Jak se dostat k nejlepšímu nástroji na měř [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Je mohutný nástroj pro sledování statistik webových stránek. Google Analytics zaznamenává velké množství různých metrik na základě kterých lze internetové stránky vyhodnocovat.
Zdroj: actual-net.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je služba pro webovou analytiku vyvíjená společností Google. Tento nástroj nabízí řadu pokročilých funkcí, je poskytován bezplatně a snadno se implementuje. Webová analytika je díky tomu dostupná každému. Google Analytics poskytuje celou řadu [..]
Zdroj: comerto.com (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj pro měření návštěvnosti a efektivity webových stránek (lze využívat bezplatně, stačí vložit do stránek měřicí kód). [..]
Zdroj: facebook-stranka.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Jedny z nejdokonalejších, volně dostupných statistik na světě. Jsou dostupné v češtině.
Zdroj: fastcentrik.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je profesionální analytický nástroj, který sleduje webové stránky a poskytuje jejímu majiteli přesné a detailní informace ohledně návštěvnosti a návštěvnících stránek. Stačí se pouze [..]
Zdroj: feedit.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je bezplatná služba od společnosti Google, která vám umožní získat spoustu důležitých informací o provozu na vašem webu - např. počet návštěvníků, odkud přišli, zda provedli nákup atp [..]
Zdroj: kodovani-webu.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics je webová analytická aplikace pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek a výkonnosti online kampaní.
Zdroj: optimal-marketing.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj pro měření a vyhodnocování statistik webových stránek. Tento nástroj sleduje velké množství metrik, na jejichž základě lze webové stránky vyhodnocovat.
Zdroj: optimio.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj pro měření a vyhodnocování statistik webových stránek. Tento nástroj sleduje velké množství metrik, na jejichž základě lze webové stránky vyhodnocovat.
Zdroj: ppcpartner.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Google Analytics jsou analytickým nástrojem od společnosti Google. Dostupné jsou zdarma a v současné době lze tuto online aplikaci označit za nejvyužívanější na poli webové analytiky. Díky Google Analytics můžete sledovat a hlavně vyhodnocovat návštěvnost svých webových stránek, konverze i zdroje, z nichž návštěvníci přišli. Celá aplikace je přístu [..]
Zdroj: smartemailing.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


Aplikace online poskytovaná zdarma společností Google. Umožňuje sledovat, porovnávat a analyzovat detailní informace o aktivitě a chování uživatelů na webových stránkách, nebo e-shopech.
Zdroj: backlinksgenius.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Google Analytics


nástroj pro analýzu návštěvnosti a spoustu dalších údajů o webu
Zdroj: seo-iq.cz (offline)

<< Google Hustota klíčového slova >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam