Význam Grand reserva
Co znamená slovo Grand reserva? Zde naleznete 2 významů slova Grand reserva. Můžete také přidat význam slova Grand reserva sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Grand reserva


obecný slovník  Ve Španìlsku, Portugalsku a zemích støední a ji¾ní Ameriky je toto oznaèení pou¾íváno pro vína z nejlep¹ích roèníkù, které mohou je¹tì na lahvi zrát. Ve vìt¹inì zemí je pøedepsáno jak dlouho musí víno zrát, ne¾ se mù¾e prodávat. Ve Španìlsku je to èervených vín Gran reserva dva roky v sudì a tøi roky na lahvi, u bílých [..]
Zdroj: vino-italiano.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Grand reserva


Ve Španělsku, Portugalsku a zemích střední a jižní Ameriky je toto označení používáno pro vína z nejlepších ročníků, které mohou ještě na lahvi zrát. Ve většině zemí je předepsáno jak dlouho musí víno zrát, než se může prodávat. Ve Španělsku je to červených vín Gran reserva dva roky v sudě a tři roky na lahvi, u bílých rok v sudě a tři roky na lahv [..]
Zdroj: winelink.cz
<< Grand Cru Classé Harmonické víno >>