Význam Hédonismus
Co znamená slovo Hédonismus? Zde naleznete 2 významů slova Hédonismus. Můžete také přidat význam slova Hédonismus sami

1

2   0

Hédonismus


Naturalismus v etice, jeho základní pøedstavou je, že hlavní hybnou silou v èlovìku je požadavek slasti a potøeba jeho uspokojení. Vytvoøil jej Aristippos, žák Sokratùv, nachá [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2   0

Hédonismus


Hédonismus (z řec. hédoné, potěšení, slast) je filosofické učení o slasti jako hlavním motivu lidského jednání, které může mít dvě formy. Psychologický hédonismus je názor, že l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Hédonismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hawala Henoteismus >>