Význam Hodnocení
Co znamená slovo Hodnocení? Zde naleznete 3 významů slova Hodnocení. Můžete také přidat význam slova Hodnocení sami

1

2   0

Hodnocení


je posuzování, které má komparativní (srovnávací) rozměr a jehož součástí je řazení jednotlivců, aktivit nebo institucí podle výkonu nebo výsledku. Řazení může být vztaženo ke kritériím specifickým pro daný kontext, proces nebo výstupy (například: kdo přeplaval nejrychleji řeku, která agentura účastníc [..]
Zdroj: mladezvakci.cz

2

0   0

Hodnocení


Ve filozofii, psychologii a sociologii proces a výsledek pøiøazování negativního èi pozitivního významu jevùm podle potøeb i zájmù jednotlivce èi skupin, pøièemž obojí [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Hodnocení


Hodnocení lidí je základním úkolem managementu. Jedná se o účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. Předmětem hodnocení je pracovní výkon a jednání zaměs [..]
Zdroj: studiummba.cz

Přidat význam slova Hodnocení
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hobby Hofmistr >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam