Význam Hofmistr
Co znamená slovo Hofmistr? Zde naleznete 3 významů slova Hofmistr. Můžete také přidat význam slova Hofmistr sami

1

2   0

Hofmistr


Správce dvora; pùvodnì domácí uèitel, pozdìji v nìmecky mluvícím prostøedí vysoký úøedník dvora, mající na starosti vladaøovu domácnost a její finance.
Zdroj: marxismus.cz

2

2   0

Hofmistr


Hofmistr (z německého Hofmeister, latinsky Magister, či Praefectus curiae) byl původně domácí učitel ve středověku, jenž byl odpovědný také za aktivity mimo výuku. Patřil k prvním dvo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   0

Hofmistr


pøedstavený dvorského služebnictva; vychovatel dìtí v panovnických a šlechtických rodinách
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova Hofmistr
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Hodnocení Hochštapler >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam