Význam IDE
Co znamená slovo IDE? Zde naleznete 6 významů slova IDE. Můžete také přidat význam slova IDE sami

1

0   0

IDE


integrated development environment, vývojové prostředí
Zdroj: morosystems.cz

2

0   0

IDE


Některé z významů zkratky IDE: Ide, (též Ida) je v řecké mytologii nymfa, dcera Melisseova; Ide a její sestře Adrasteji svěřila bohyně Rheia svého nejmladšího syna Dia, aby ho spolu s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

IDE


Ídaia - (latinsky Ida) je v řecké mytologii nymfa. Tato nymfa spolu se svou sestrou Adrásteiou vychovala nejvyššího boha Dia. Jeho matka Rheia ho tajně v ústraní porodila na Krétě v hlubok [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

IDE


Integrated Drive Electronics - rozhraní pro pøipojení diskù v PC. Je nahrazováno novìjšími specifikacemi (zpìtnì kompatibilními) EIDE, Ultra ATA aj.
Zdroj: labo.cz

5

0   1

IDE


Integrated Drive Electronics - paralelní rozhraní pro připojení pevných disků. Pojem IDE má v praxi stejný význam jako ATA.
Zdroj: svethardware.cz

6

0   1

IDE


IDE (Integrated Development Environment, česky integrované vývojové prostředí) je software usnadňující programátorům vývoj aplikací tím, že doplňuje kód, spolupracuje s různými verz [..]
Zdroj: abclinuxu.cz


Přidat význam slova IDE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ICQ IDS >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam