Význam IFRS
Co znamená slovo IFRS? Zde naleznete 5 významů slova IFRS. Můžete také přidat význam slova IFRS sami

1

1   0

IFRS


Zkratka pro mezinárodní standard účetního: mezinárodní účetní pravidla pro společnosti, které vydává mezinárodní účetní standardy Board (IASB). By měl regulovat odtržená od vnitr [..]
Zdroj: imsware.de

2

0   0

IFRS


Standardy pro uèetnictví a výkaznictví (používané zejména v kontinentální Evropì).
Zdroj: fxstreet.cz

3

0   0

IFRS


mezinárodní standardy pro finanční reportování, byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování. Nejsou účetním systémem [..]
Zdroj: bmservis.cz

4

0   0

IFRS


struktura koncepèního rámce Mezinárodních standardù úèetního výkaznictví, sestavení konsolidované úèetní závìrky vèetnì výkazu penìžních tokù a výkazu o zmìnách vlastního [..]
Zdroj: icu-praha.cz

5

0   0

IFRS


Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), anglicky International Financial Reporting Standards, je soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), an [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova IFRS
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rozpočet Infrastruktura >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam