Význam IMAP
Co znamená slovo IMAP? Zde naleznete 24 významů slova IMAP. Můžete také přidat význam slova IMAP sami

1

1   0

IMAP


Protokol pre prístup a správu e-mailov na serveri.
Zdroj: tvorbastranky.sk

2

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol - protokol umožòující programu na lokálním poèítaèi pøistupovat a manipulovat s elektronickou poštou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek [..]
Zdroj: labo.cz

3

0   0

IMAP


(Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 umí IMAP pracovat v tzv. on-line i off-line režimu a nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složk [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

4

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol – protokol definující pøístup k mail-boxu IMAP vznikl pozdìji ne¾ protokol POP3 a tak má oproti star¹ímu sourozenci øadu nových funkcí a výhod. Pøi [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

5

0   0

IMAP


IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol sloužící ke stahování elektronické pošty ze serveru do poštovního klienta na lokálním počítači. Je to jeden ze dvou používaných pro [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

6

0   0

IMAP


IMAP je termín vycházející z anglického spojení “Internet Message Access Protocol”. Jde o speciální internetový protokol určený pro vzdálený přístup k emailové schránce.
Zdroj: for-future.eu

7

0   0

IMAP


IMAP = Internet Message Access Protocol – jedná se o internetový protokol užívaný pro vzdálený pøístup k e-mailové schránce. Nabízí pokroèilé možnosti vzdálené správy jako pøesouv [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0   0

IMAP


Zkratka pro Internet Message Access Protocol. Protokol, který poskytuje vzdálený přístup k poštovní schránce. Uživatel může prohlížet hlavičky mailu, třídit poštu, mazat a číst ji. [..]
Zdroj: root.cz

9

0   0

IMAP


(Internet Message Access Protocol) je protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty. Umožňuje přístup k vaší poště na serveru bez potřeby stahovat tuto poštu na váš počítač. Máte proto přístup k elektronické poště i pokud pracujete na více počítačích. Pracuje na protokolu TCP a portu 143.
Zdroj: idoc.vsb.cz

10

0   0

IMAP


Protokoly pro vzdálený přístup k e-mailové schránce sloužící pro vyzvedávání elektronické pošty z poštovního úložiště.
Zdroj: cesky-hosting.cz

11

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol je protokol pro pøístup k emailovým schránkám.
Zdroj: torreno.freepage.cz

12

0   0

IMAP


Zkratka pro Internet Message Access Protocol. Protokol, který poskytuje vzdálený přístup k poštovní schránce. Uživatel může prohlížet hlavičky mailu, třídit poštu, mazat a číst ji. To vše probíhá na vzdáleném serveru, kde je pošta uložena.
Zdroj: lupa.cz

13

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol je protokol pro přístup k e-mailovým schránkám
Zdroj: morosystems.cz

14

0   0

IMAP


IMAP (zkratka Internet Message Access Protocol) je jedním ze dvou nejrozšířenějších internetových protokolů pro získání emailu. Druhý je POP3 (Post Office Protocol). Dnešní emailové kl [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

15

0   0

IMAP


IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol v internetové sféře, který realizuje připojení a komunikaci s e-mailovou schránkou. Na rozdíl od protokolu od staršího protokolu POP3 [..]
Zdroj: banan.cz

16

0   0

IMAP


(Internet Message Access Protocol) protokol pro přístup k e-mailovým schránkám, pro práci v dlouhodobě připojeném režimu, kdy zprávy zůstávají uloženy na serveru a průběžně se stahu [..]
Zdroj: stable.cz

17

0   0

IMAP


Protokoly pro přístup k emailovému serveru. Pomocí IMAP a POP3 stahujeme poštu.
Zdroj: leris.cz

18

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol (IMAP) je protokol umožňující klientům pracovat se svými zprávami na serveru, bez nutnosti stahování na lokální počítač. Uživatel se tak může připojovat k serveru z více různých počítačů a má vždy k dispozici všechny své zprávy (pokud by byly zprávy staženy na loká [..]
Zdroj: manuals.kerio.com

19

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol (IMAP) is a mail server protocol that e-mail clients use to retrieve e-mail. IMAP uses TCP or UDP port 143 by default.
Zdroj: old.zyxel.cz

20

0   0

IMAP


(Internet Mail Access Protocol) slouží k přístupu k e-mailům přímo na poštovním serveru. Jako první stahuje hlavičky zpráv - základní informacě o e-mailové zprávě - od koho a komu je zpráva určena; předmět zprávy. Dle hlaviček e-mailu umožňuje stáhnout do poštovního klienta pouze ty zprávy, které chcete.
Zdroj: ab-net.cz

21

0   0

IMAP


Protokol pro vzdálené připojení k poštovnímu serveru. Oproti POP3 protokolu umí více funkcí, nicméně jeho rozšíření není takové, jako u jeho kolegy.
Zdroj: onas.cz

22

0   0

IMAP


Internet Message Access Protocol = Protokol pro přístup k internetové poště slouží ke stahování pošty z poštovního serveru, kam je pošta doručena ze SMTP serveru. Port IMAP je novější a umožňuje spravovat přímo účet na serveru z různých počítačů. IMAP může být doplnění o SSL, tzn., že své data pak posílá šifro [..]
Zdroj: vhvspeed.cz

23

0   0

IMAP


Protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP online připojení k serveru.
Zdroj: airwaynet.cz

24

0   0

IMAP


IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta. IMAP nabízí oproti jednodušší alternativě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova IMAP
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< imago IMHO >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam