Význam IgE
Co znamená slovo IgE? Zde naleznete 4 významů slova IgE. Můžete také přidat význam slova IgE sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

IgE


IgE - skratka pre imunoglobulín E. Väčšina alergických pacientov má nadmerne zvýšené hladiny práve tejto protilátky, ktorej tvorba je indukovaná kontaktom s určitým alergénom. Počas úvodnej fázy (senzibilizácie) v tele vznikajú protilátky triedy IgE, ktoré sú schopné špecificky rozpoznávať alergén. IgE sa viaže na povrch mastocytov v sliznici nosa, [..]
Zdroj: bonumeng.eu

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

IgE


Ide o skratku pre Imunoglobulín E. Väè¹ina alergických pacientov má nadmerne zvý¹ené hladiny práve tejto protilátky, ktorej tvorba je indukovaná kontaktom s urèitým alergénom. Poèas úvodnej fázy (senzibilizácie) v tele vznikajú protilátky triedy IgE, ktoré sú schopné ¹pecificky rozpoznáva» alergén. IgE sa via¾e na povrch mastocytov v sliznici nosa, [..]
Zdroj: fmg.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IgE


Imunoglobulin E neboli IgE je typ protilátek (imunoglobulinů), který se vyskytuje pouze u savců. Je produkován plazmatickými buňkami a následně se váže na povrch basofilů, mastocytů, eosinofilů. Hraje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

IgE


imunoglobulin tøídy E je skupinou protilátek, které jsou odpovìdné za alergické reakce
Zdroj: zodac7.cz

<< IFT Implantácia >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam