Význam Iluze
Co znamená slovo Iluze? Zde naleznete 10 významů slova Iluze. Můžete také přidat význam slova Iluze sami

1

0   0

Iluze


viz dotyková iluze
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   0

Iluze


viz smyslový klam
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

Iluze


viz kognitivní iluze
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

Iluze


viz percepèní iluze
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

Iluze


viz vizuální iluze
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

Iluze


nesprávná pøedstava, mylný vjem; vidina, pøelud
Zdroj: islo.cz

7

0   0

Iluze


zkreslený, klamný vjem
Zdroj: help24.cz

8

0   0

Iluze


Iluze je mylný smyslový vjem. Iluze vždy vychází ze skutečného podnětu, který je smyslovými receptory chybně interpretován. Odtud v přeneseném smyslu klamné očekávání, mylná naděj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

Iluze


Iluze (v originále Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah, ISBN 0-385-28501-9) je novela sepsaná americkým spisovatelem a pilotem Richardem Davidem Bachem, poprvé publikovaná roku 1977. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

Iluze


Zdání, mylný smyslový vjem vycházející ze skuteèného podnìtu, jeho nedokonalý smyslový odraz. Vzniká vždy, když se spokojíme s vnìjším smyslovým poznáním jevu, ponecháme je [..]
Zdroj: marxismus.cz


Přidat význam slova Iluze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ilumináti Imám >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam