Význam Improvizace
Co znamená slovo Improvizace? Zde naleznete 4 významů slova Improvizace. Můžete také přidat význam slova Improvizace sami

1

0   0

Improvizace


Prvek živelnosti v èinnosti lidí, aktivita bez pøedbìžné pøípravy a plánu. Èím širší a hlubší má èlovìk znalosti, dovednosti a zkušenosti v daném oboru, tím [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Improvizace


tvùrèí projev nebo výtvor bez pøedchozí pøípravy
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Improvizace


je lidská činnost konána bez náležité přípravy
Petr - 5. listopadu 2015

4

0   2

Improvizace


Improvizace je lidská činnost konaná bez náležité přípravy. Může se vyskytnout prakticky v každém oboru lidské činnosti. Nejčastěji se s ní lze setkat v umění a veřejném životě. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Improvizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Imperialismus Inaugurace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam