Význam Indoktrinace
Co znamená slovo Indoktrinace? Zde naleznete 3 významů slova Indoktrinace. Můžete také přidat význam slova Indoktrinace sami

1

2   0

Indoktrinace


Indoktrinace (z lat. doctrina, nauka) znamená úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určité doktríny, názorů či postojů, které nepřipouští diskusi ani kritiku. Někdy je p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   0

Indoktrinace


Vnucování urèité víry pod tlakem, nepøipouštìjící samostatné uvažování èi pochybnosti, smìøující k jejímu slepému pøijetí. Takové pùsobení je nejúèinnìjší v ob [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Indoktrinace


Prosazování bezvýhradného přijetí určité doktríny a s ní spojených názorů, hodnot a postojů.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz


Přidat význam slova Indoktrinace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Individualismus Indult >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam