Význam Indosament
Co znamená slovo Indosament? Zde naleznete 6 významů slova Indosament. Můžete také přidat význam slova Indosament sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


Rubopis, žiro – způsob převodu cenných papírů (směnek, šeků, konosamentů ap.), kterým věřitel (indosant, rubopisce) převádí svá práva z cenného papíru na jinou než původně označenou osobu (indosatáře, [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


speciální forma převodu (cenného papíru, šeku); na dokument (např. akcie v papírové podobě) se obvykle na rub uvede formulace, že původní majitel převádí dokument vč. všech práv s tím spojených na jin [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


Umožňuje prevod zmenky. Vyznačuje sa na rube zmenky a podpisuje ho osoba, ktorá zmenku rubopisom prevádza.
Zdroj: otpbank.sk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


písemný pøevod vlastnictví cenného papíru, rubopis
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


písemný projev vůle na cenném papíru nebo jeho přívěsku, kterým dosavadní majitel projevuje vůli převést cenný papír na jiného Zpravidla se zapisuje na rubovou stranu listiny, proto "rubopis". Viz také blankoindosament indosant indosatář prokuraindosament rektaindosament [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Indosament


Indosament neboli rubopis, případně žiro, je jednou z podmínek převodu směnky nebo jiného cenného papíru na řad (daný cenný papír se pak označuje jako ordre směnka, ordre šek apod.). Pokud je tedy na [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< IBAN Investiční úvěr >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam