Význam Inkvizice
Co znamená slovo Inkvizice? Zde naleznete 4 významů slova Inkvizice. Můžete také přidat význam slova Inkvizice sami

1

2   1

Inkvizice


Od 13. století církevní policie sloužící k vyhledávání, potlaèování a trestání kacíøù, odpadlíkù a èarodìjnic, postupnì však trestala jakýkoliv protifeudální a [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2   1

Inkvizice


církevní instituce vyhledávající a soudící kacíøe; pøísné, fanatické zkoumání, vyšetøování
Zdroj: islo.cz

3

1   0

Inkvizice


Inkvizice (lat. inquisitio; z inquaerere zjišťovat) byla právní instituce katolické církve či španělských a portugalských panovníků, která se měla vypořádávat s herezí (kacířství [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

Inkvizice


Inkvizice (lat. inquisitio; z inquaerere zjišťovat) byla právní instituce katolické církve či španělských a portugalských panovníků, která se měla vypořádávat s herezí (kacířství [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Inkvizice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Infant Insignie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam