Význam Jalový výkon
Co znamená slovo Jalový výkon? Zde naleznete 4 významů slova Jalový výkon. Můžete také přidat význam slova Jalový výkon sami

1

1   1

Jalový výkon


Část výkonu, která se obvodem přelévá tam a zpět (a způsobuje v části periody zápornou hodnotu okamžitého výkonu). Je způsoben tím, že elektrická energie v jedné části periody v [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

2

0   0

Jalový výkon


Jalový elektrický výkon je jednou ze složek zdánlivého výkonu (viz též heslo činný výkon). Jeho jednotkou je voltampér reaktanční [VAr] a je to výkon, který se zúčastňuje na v [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

3

0   0

Jalový výkon


Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výko [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

Jalový výkon


Jalový elektrický výkon je jednou zo zložiek zdanlivého výkonu (pozri tiež heslo èinný výkon). Jeho jednotkou je reaktanèný voltampér [VAr] a je to výkon, ktorý sa zúèastòuje na vytv [..]
Zdroj: javys.sk

Přidat význam slova Jalový výkon
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Izolační vlastnosti Jas >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam