Význam Jistina
Co znamená slovo Jistina? Zde naleznete 86 významů slova Jistina. Můžete také přidat význam slova Jistina sami

1

7   2

Jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota dluhu bez úroků.
Zdroj: nextfinance.cz

2

2   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

3

2   1

Jistina


Èástka, ze které se poèítá úrok. Pøi úvìru jde o doposud nesplacenou èást dluhu.
Zdroj: gemoney.cz

4

1   1

Jistina


Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

5

1   1

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (vìtšinou úrok).
Zdroj: fxstreet.cz

6

1   1

Jistina


označení pro peníze uložené na účet; z jistiny se vypočítává úrok, který se u některých produktů připisuje na účet a stává součástí jistiny
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

3   3

Jistina


je půjčený finanční obnos, z kterého dlužník platí věřiteli odměnu – úroky. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

8

1   1

Jistina


Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.
Zdroj: cmzrb.cz

9

1   1

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník (klient) vìøiteli odmìnu (úrok). Jistina, úvìrová jistina
Zdroj: realitymorava.cz

10

1   1

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru
Zdroj: hanik.cz

11

1   1

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: sfinance.cz

12

0   0

Jistina


Částka, ze které se počítá úrok. Při úvěru jde o doposud nesplacenou část dluhu.
Zdroj: jaknabanku.cz

13

0   0

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: euroekonom.cz

14

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.  
Zdroj: wuestenrot.cz

15

0   0

Jistina


Èástka, kterou banka klientovi pùjèuje
Zdroj: hypoconsulting.cz

16

0   0

Jistina


nominální hodnota úvìru nebo cenného papíru
Zdroj: financni.webz.cz

17

0   0

Jistina


půjčený finanční obnos, který se musí splatit
Zdroj: mojeinvestice.cz

18

0   0

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: new.kfinance.cz

19

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: agentreality.cz

20

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za zapujčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (tzv. úrok, ev. úroky z prodlení).
Zdroj: ahareality.cz

21

0   0

Jistina


Půjčená nominální částka (úvěr) bez úroků.
Zdroj: apogeo.cz

22

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: edoxreality.cz

23

0   0

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: edoxreality.cz

24

0   0

Jistina


pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (úrok). K
Zdroj: equip.cz

25

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: hyposervis.cz

26

0   0

Jistina


nominální èástka poskytnutého úvìru.
Zdroj: kontaktreal.cz

27

0   0

Jistina


Dlužná částka, která se musí splatit.
Zdroj: miras.cz

28

0   0

Jistina


Dlužník obdrží od věřitele určité množství peněz, které se nazývají jistina a je povinen věřiteli tuto částku do smluveného data v budoucnosti splatit.
Zdroj: nahypoteky.cz

29

0   0

Jistina


Tímto termínem se označují nesplacené půjčené finanční prostředky.
Zdroj: pujckoradce.cz

30

0   0

Jistina


Výše půjčeného finančního obnosu (výše úvěru). Odměnou bance za toto poskytnutí prostředků je pak úrok. Postupně se splácením úvěru se výše jistiny snižuje (je umořována).
Zdroj: realitnisekac.cz

31

0   0

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru. Katastr nemovitostí
Zdroj: realml.cz

32

0   0

Jistina


výše poskytnutého úvìru, která je uvedena v úvìrové smlouvì a z níž jsou úèastníkem jako dlužníkem placeny úroky, vìøiteli, který tento úvìr poskytl
Zdroj: rfpplus.cz

33

0   0

Jistina


Jistina představuje výši dluhu, ze které se počítá úrok. Jistina je součástí anuitní splátky, tzn. po každé anuitní splátce dochází k jejímu snížení.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz

34

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok). Jistina, úvěrová jistina [..]
Zdroj: spalekreality.cz

35

0   0

Jistina


Dlužná částka, která se musí splatit.
Zdroj: traders.cz

36

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: vasmakler.cz

37

0   0

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: vasmakler.cz

38

0   0

Jistina


hodnota dluhu bez úroku, suma kterou si dlužník půjčuje
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

39

0   0

Jistina


Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Za to přísluší věřiteli odměna ve formě úroku. Každou splátka úvěru se pak skládá z úroku a splátky jistiny. Úvěr je zcela splacen v okamžiku, kdy je nesplacená jistina nulov& [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

40

0   0

Jistina


Dlužní částka, která se musí splatit
Zdroj: eakcie.cz

41

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok). Konstantní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splá [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

42

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

43

0   0

Jistina


Jistina je hodnota úvěru (půjčky), finanční obnos za který dlužník platí věřiteli odměnu - úrok.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

44

0   0

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: financeservices.cz

45

0   0

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: fincentrumreality.com

46

0   0

Jistina


Jistinou úvěru dlužná částka bez započítání úroků. Nesplacenou jistinou je zbývající část úvěru, kterou dlužník věřiteli ještě neuhradil. Jistinu nesnižují splátky úroků, ani úhrada poplatků.
Zdroj: golemfinance.cz

47

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: gpf.cz

48

0   0

Jistina


půjčené peníze; za půjčení těchto peněz platí dlužník věřiteli smluvené poplatky (úroky). Výše jistiny se snižuje každou zaplacenou Anuitní splátkou, nebo mimořádnou splátkou.
Zdroj: hypodilna.cz

49

0   0

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: kfinance.cz

50

0   0

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (úrok).
Zdroj: kurzy.cz

51

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

52

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: precioso.cz

53

0   0

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: precioso.cz

54

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

55

0   0

Jistina


půjčka (vklad) tvořící základ, ze kterého se počítají úroky
Zdroj: realitnislovnik.cz

56

0   0

Jistina


nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

57

0   0

Jistina


je nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu) Sdílet na Facebook Google +1 Ocenění nejlepších makléřů za rok [..]
Zdroj: remaxpro.cz

58

0   0

Jistina


Zapůjčená peněžní částka, za jejíž vypůjčení platí klient (dlužník) odměnu věřiteli (úrok).
Zdroj: rkne.cz

59

0   0

Jistina


Hodnota poskytnutého úvěru.
Zdroj: rkne.cz

60

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Zdroj: simplyhome.cz

61

0   0

Jistina


1. půjčený finanční obnost bez úroků; 2. vklad na účet; 3. kauce Viz také kauce nominální hodnota
Zdroj: business.center.cz

62

0   0

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužníkOsoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: hypotecnibanka.cz

63

0   0

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.  
Zdroj: gigablast.com

64

0   0

Jistina


Výše poskytnutého pøeklenovacího úvìru èi úvìru ze stavebního spoøení, která je uvedena v úvìrové smlouvì a z níž jsou úèastníkem jako dlužníkem placeny úroky stavební spoøitelnì jako vìøite [..]
Zdroj: acss.cz

65

0   0

Jistina


Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.
Zdroj: bmcfinance.cz

66

0   0

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru. 
Zdroj: damy.cz

67

0   0

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: hypotecnipartner.cz

68

0   0

Jistina


úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.
Zdroj: itesco.cz

69

0   0

Jistina


čistá výše půjčené částky, tedy přesná částka, kterou si půjčujete a kterou žádáte (např. úvěr 120.000 - jistina je 120.000). Je to tedy čistá požadovaná částka bez úroků.
Zdroj: jaknapenize.eu

70

0   0

Jistina


   Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: maneco-reality.cz

71

0   0

Jistina


   Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: maneco-reality.cz

72

0   0

Jistina


úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.
Zdroj: www3.itesco.cz

73

0   0

Jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota bez úroků.
Zdroj: financialmarkets.cz

74

0   0

Jistina


rozumí se jí nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: reality-news.cz

75

0   0

Jistina


hodnota pùjèené èástky karenèní lhùta
Zdroj: pojistenec.cz

76

0   0

Jistina


Jde o pojem z oblasti peněžnictví a bankovnictví obecně. U různých typů finančních produktů značí základní peněžní obnos, který byl půjčen nebo tvořil vklad například na bankovní účet. Od něj se potom vypočítávají úroky či poplatky. Tyto odvozené platby nazýváme příslušenstvím jistiny – v praxi se ale s tímto pojmem moc často nesetkáte. Například u [..]
Zdroj: pujckomat.cz

77

0   0

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: finance.bleskove.net

78

0   0

Jistina


Půjčená peněžní částka, ke které se za její poskytnutí připisují úroky. Tyto tvoří tzv. příslušenství jistiny.
Zdroj: svethypoteky.cz

79

0   0

Jistina


Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

80

0   1

Jistina


jmenovitá hodnota, tedy èástka penìz z níž se poèítá úrok
Zdroj: abecedapodnikani.cz

81

0   1

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník (klient) vìøiteli odmìnu (úrok).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

82

1   2

Jistina


Jistina vyjadřuje základní peněžní částku, která byla buď půjčena, nebo která tvořila vklad. K jistině se dále připisují úroky, které představují odměnu za poskytnutí jistiny. Stejně jako tyto úroky, tak i úroky z prodlení jsou součást&ia [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

83

0   1

Jistina


Jistina je finanční částkou, kterou si dlužník půjčil od věřitele. Odměnou za poskytnutí této částky jsou pro věřitele úroky, které se obvykle přičítají k pravidelným splátkám. Úroky i úroky z prodlen [..]
Zdroj: crescogroup.org

84

0   1

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: agentreality.cz

85

0   1

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

86

0   1

Jistina


nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok
Zdroj: abc-hypoteka.cz

Přidat význam slova Jistina
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< INKASO Konečné posouzení úvěru >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam