Význam Koagulace
Co znamená slovo Koagulace? Zde naleznete 7 významů slova Koagulace. Můžete také přidat význam slova Koagulace sami

1

2   0

Koagulace


tvorba sraženin, shlukování částic rozptýlených v disperním prostředí,
Zdroj: agromanual.cz

2

1   0

Koagulace


shlukování částic tuhých látek, zpravidla koloidních ( srážlivost krve ).
Zdroj: goniatit.cz

3

2   1

Koagulace


Srážení krve; proces vedoucí k vytvoření krevní sraženiny.
Zdroj: antikoagulace.cz

4

0   0

Koagulace


shlukování dispergovaných částic ve větší agregované celky poutané adhezními silami (mezimolekulovými).[Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL, Praha 1988, str. 485 ]
Zdroj: ivarcs.cz

5

0   0

Koagulace


shlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku
Zdroj: islo.cz

6

0   0

Koagulace


– shlukování molekul, koloidù èi èástic do útvarù vìtších rozmìrù za pomocí koagulantù.
Zdroj: usbf.cz

7

0   0

Koagulace


Srážení (koagulace) je označení pro pochod, při němž se z roztoku vylučuje pevná látka (sraženina, sedlina) přídavkem činidla. Tento termín se může týkat těchto článků: Srážen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Koagulace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rosný bod Aktivní uhlí >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam