Význam Kolonie
Co znamená slovo Kolonie? Zde naleznete 8 významů slova Kolonie. Můžete také přidat význam slova Kolonie sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Kolonie


Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je treba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolonie


nemají politickou samostatnost a sou podøízeny takzvaným mateøským zemím komunismus
Zdroj: geografie.unas.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolonie


Výraz kolonie se v biologii používá pro organismy podobného nebo stejného druhu žijící na určitém místě pohromadě a obývajících stejné prostředí. Po rozpadu kolonie je každý jedinec schopen – aspoň po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolonie


Samostatné území které je závislé na vládě mateřské země
Gabriela Nova - 22. listopadu 2016

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolonie


Kolonie (z lat. colonus, osadník) může znamenat kolonie (politika) – politicky závislé území kolonie (etnografie) – skupina obyvatelstva v etnicky odlišném prostředí nebo etnická menšina (například gh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolonie


Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je treba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kolonie


Nejprve nová sídla kolónù, zajatcù èi pøizvaných odjinud za úèelem rozšíøení obdìlatelné plochy pùdy, tj.  vìtších skupin lidí mimo svou domovinu, v nichž se udržel zpùsob života z pùvo [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kolonie


1. skupina jedincù nebo soubor jednotlivostí tvoøící urèitý celek odlišný od svého okolí; 2. hospodáøsky a politicky závislé území
Zdroj: islo.cz

<< Kolonizace Komercializace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam