Význam Komfort
Co znamená slovo Komfort? Zde naleznete 3 významů slova Komfort. Můžete také přidat význam slova Komfort sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komfort


Pøebytek pøi uspokojování lidských potøeb, plné nevyužívání užitné hodnoty životních prostøedkù, pøedstupeò luxusu a plýtvání.
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komfort


pohodlí, pøepych
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komfort


Komfort je subjektivně vnímaná pohoda, pohodlí spojené s určitým dostatkem. Komfort vyjadřuje velký dostatek až nadbytek při uspokojování nějaké lidské potřeby – kupříkladu potřeby bydlení, potřeby po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Komercializace Komodor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam