Význam Krátký prodej
Co znamená slovo Krátký prodej? Zde naleznete 17 významů slova Krátký prodej. Můžete také přidat význam slova Krátký prodej sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Investor prodá něco, co nemá a musí si to půjčit. Smyslem je spekulace na pokles ceny. Například krátký prodej eur za koruny znamená, že investor si půjčí eura, ta prodá a čeká, až oslabí ke koruně. A [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů; investor si vypůjčí požadované instrumenty, prodá je a v budoucnu splatí poskytnutý úvěr, přičemž spekuluje, že budoucí nákup provede za nižší kurs, než za který instrumenty prodal.
Zdroj: cnb.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Prodej aktiv, která osoba nevlastní. Aktiva osoba získá vypůjčením či repo obchodem. Tím vzniká krátká pozice.
Zdroj: czechwealth.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Krátký prodej znamená, že investor prodává cenný papír, který nevlastní. Záměrem je prodat cenný papír za momentální cenu v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu. Aby mohl investor krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. Krátký prodávající musí během období v [..]
Zdroj: kb.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


"Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů
Zdroj: abcfv.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


pøi krátkém prodeji prodává investor cenný papír, který nevlastní. Zámìrem je prodat cenný papír za souèasnou cenu, pøièemž investor oèekává, že pøi nákupu v budoucnu bude cena cenného papíru nižší. Aby mohl investor krátký prodej uskuteènit, pùjèí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. V dobì skonèení krátkého prod [..]
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Investor prodá nìco, co nemá a musí si to pùjèit. Smyslem je spekulace na pokles ceny. Napøíklad krátký prodej eur za koruny znamená, ¾e investor si pùjèí eura, ta prodá a èeká, a¾ oslabí ke korunì. A [..]
Zdroj: cechmal.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá - spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Prodej vypůjčeného nástroje, který předchází nákupu téhož nástroje.
Zdroj: traders.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Angl. Short selling Investor prodá vypůjčené cenné papíry. Cenné papíry vrátí později. Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru a doufá, že ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Investiční strategie předpokládající pokles daného cenného papíru. Investor prodá cenné papíry, které v dané chvíli nevlastní a předpokládá, že je díky poklesu později koupí levněji.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Prodej cenných papírů, které prodávající v okamžiku prodeje nevlastní. Cenné papíry si vypůjčí a obratem je prodá – spekuluje tak na budoucí pokles ceny akcií, které tak bude moci v budoucnu koupit za nižší cenu a vrátit je zpět.
Zdroj: eakcie.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru - prodá vypùjèené cenné papíry a doufá, že ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Prodej aktiv, která osoba nevlastní. Aktiva osoba získá vypůjčením či repo obchodem. Tím vzniká krátká pozice.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Investiční strategie předpokládající pokles daného cenného papíru. Investor prodá cenné papíry, které v dané chvíli nevlastní a předpokládá, že je díky poklesu později koupí levněji.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Angl. Short selling Investor prodá vypůjčené cenné papíry. Cenné papíry vrátí později. Investor spekuluje na pokles ceny cenného papíru a doufá, že ho v budoucnu nakoupí za nižší cenu.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátký prodej


Krátký prodej (zastarale kontramina nebo kontremina, často se používá i anglický termín short sale) je způsob spekulace na pokles ceny nějaké komodity či cenného papíru (tzv. spekulace „à la baisse“). [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Kovenant Kurz index >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam