Význam Login
Co znamená slovo Login? Zde naleznete 9 významů slova Login. Můžete také přidat význam slova Login sami

1

0   0

Login


obecně přihlášení do zóny chráněné uživatelským jménem a heslem.
Zdroj: help.ingenius.cz

2

0   0

Login


1. pøihlá¹ení k systému, slu¾bì, serveru, 2. pøíkaz k pøihlá¹ení, 3. oznaèení políèka do kterého se pí¹e u¾ivatelské jméno 1. Pokud se pøihla¹ujete, pak pomocí kombinace u¾i [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

3

0   0

Login


pøihlášení; pøihlašovací jméno
Zdroj: islo.cz

4

0   0

Login


uživatelské přihlašovací jméno
Zdroj: peacock.cz

5

0   0

Login


Login - anglicky pøihlášení, pøihlásit se. Toto slovo bývá používáno jako popisek potvrzovacího tlaèítka u pøihlašovacích formuláøù do nìjakého heslem chránìného systému (ema [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0   0

Login


prihlásenie k systému, prihlasovanie pomocou užívateľského mena a hesla.
Zdroj: stopline.sk

7

0   0

Login


pøihlašovací jméno
Zdroj: david-zbiral.cz

8

0   0

Login


Přihlašovací jméno
Zdroj: onas.cz

9

0   0

Login


Pojem login (z anglického log in), případně sign in označuje v počítačové terminologii proces přihlášení k účtu (tedy autentizaci) pomocí uživatelského jména a zpravidla hesla nebo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Login
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< jQuery Logotyp >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam