Význam MAC
Co znamená slovo MAC? Zde naleznete 10 významů slova MAC. Můžete také přidat význam slova MAC sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


mezinárodní zkratka pro Macao | MO
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


sportovní utkání, zápas
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


Celým názvem Apple Macintosh - obecné označení pro rodinu počítačů společnosti Apple Computer. Macintoshe datují svou historii od roku 1984 a byly to první počítače, které popularizovaly GUI. Více inf [..]
Zdroj: svethardware.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


Maximum Allowable Concentration - NPK v anglosaské literatuře
Zdroj: agromanual.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


sportovní utkání, zápas
Zdroj: online-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


MAC adresa je 48bitové èíslo, které by teoreticky vžy mìlo být (a v praxi také obvykle je, i když existují vyjímky) unikátní pro každou sí?ovou kartu. Ethernetové karty a Wi-Fi karty (zøejmì) používají stejný adresní prostor MAC adres. Ethernetové pakety (datagramy), pohybující se pouze po jediném médiu (a? už Wi-Fi, nebo ethernet), se skládají pou [..]
Zdroj: czfree.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


Fotbal 
Zdroj: skjicin2002.webnode.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


On a local area network (LAN) or other network, the MAC address is a computer's unique hardware number. (On an Ethernet LAN, it's the same as your Ethernet address). The MAC layer frames data for transmission over the network, then passes the frame to the physical layer interface where it is transmitted as a stream of bits.
Zdroj: old.zyxel.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAC


Mac či MAC může být: MAC adresa – adresa zařízení v lokální počítačové síti Macintosh – řada osobních počítačů Mac OS – operační systém pro zmíněné počítače Message authentication code – kryptografick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

MAC


poèítaèe Apple Macintosh. V minulosti byl tento typ poèítaèù z hlediska výkonu a stability jediným øe¹ením pro profesionální práci v DT studiích. Z dùvodu obrovského rozvoje [..]
Zdroj: osma.cz

<< MO MT >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam