Význam Margin
Co znamená slovo Margin? Zde naleznete 6 významů slova Margin. Můžete také přidat význam slova Margin sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


The minimum equity needed as collateral to open a position.
Zdroj: binarneopcie.eu (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


Požadovaná èástka, kterou investor musí mít na obchodním úètu u obchodníka, aby mohl otevøít pozici nebo udržet stávající pozici otevøenou.
Zdroj: fxstreet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


Marže nebo zúčtovací záloha. Marže je množství peněz potřebných pro otevření pozice. Využívá se jako záloha na depozit na účtu obchodníka, která by byla využita na pokrytí případných budoucích ztrát. Marže obchodníkům umožňuje držet pozici, která je větší než je jejich hodnota účtu.
Zdroj: cs.iamfx.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


Suma penìz, deposit, záloha, zablokovaná brokerem po dobu, kdy je obchodník v otevøené pozici.
Zdroj: komodity.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


Obchodování s využitím úvěru.
Zdroj: patria-direct.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Margin


okraj
Zdroj: it-slovnik.cz

<< Medvìdí trh Mìnový pár >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam