Význam Milník
Co znamená slovo Milník? Zde naleznete 3 významů slova Milník. Můžete také přidat význam slova Milník sami

1

0   0

Milník


sloup, válec nebo hranol pøi dálkových cestách a silnicích s oznaèením vzdáleností v mílích. Nìkdy tak oznaèovány i rozcestníky z 1. poloviny 19.…
Zdroj: pametihodnosti.cz

2

0   0

Milník


Milník je patník nebo sloup, který stojí u cesty, silnice, trati nebo splavného vodního toku a označuje vzdálenost od výchozího místa (nebo staničení) v mílích. Milníky byly budovány [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   1

Milník


uzel v hranovì definovaném síovém grafu, který pøedstavuje urèitý rozhodující stav projektu a má nulovou délku trvání.
Zdroj: vaulton.webpark.cz


Přidat význam slova Milník
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kuks Monopolistická konkurence >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam