Význam Monokultura
Co znamená slovo Monokultura? Zde naleznete 3 významů slova Monokultura. Můžete také přidat význam slova Monokultura sami

1

1   0

Monokultura


Rozsáhlé porosty tvoøené jediným druhem rostliny, v pøírodì vyskytující se jen zøídka a spíše v menším rozsahu. Umìle jsou vytváøeny èlovìkem od nástupu kapitalistických v [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   1

Monokultura


rozsáhlá kultura jednoho druhu pěstované rostliny na velké ploše, např. zemědělské plodiny nebo lesní dřeviny.
Zdroj: goniatit.cz

3

0   1

Monokultura


Monokultura je porost tvořený jedním druhem rostliny. Zpravidla se o monokultuře mluví, pokud tento druh výrazně dominuje (tj. nemusí tvořit úplně 100 % pokryvnosti), např. pšeničné pol [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Monokultura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Monogamie Monoteismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam