Význam Mutace
Co znamená slovo Mutace? Zde naleznete 13 významů slova Mutace. Můžete také přidat význam slova Mutace sami

1

0   0

Mutace


Stálá dědičná změna v sekvenci genomové DNA.
Zdroj: genomia.cz

2

0   0

Mutace


def. ....."..". - náhodná - .... - pøeskoková - .... - rekurentní - - somatická - .... - .... - ....
Zdroj: savci.upol.cz

3

0   0

Mutace


("mutation"): zmìna dìdièného charakteru (v syntetické teorii jakákoliv dìdièná zmìna v øetìzci DNA); u nìkterých evoluèních biologù je mutace definována dokonce jako chyba v nukleot [..]
Zdroj: mprinstitute.org

4

0   0

Mutace


samovolné nebo uměle vyvolané změny organismu s genetickými následky
Zdroj: agromanual.cz

5

0   0

Mutace


V původním slova smyslu jde o dědičnou změnu genotypu. Odvozeně se tento termín užívá v případě tištěných médií pro označení regionálních vydání, kdy čtenáři [..]
Zdroj: spindoctors.cz

6

0   0

Mutace


Zmìna v sekvenci DNA; pokud neznemožòuje rozmnožování jedince, pak je dìdièná
Zdroj: genetika.wz.cz

7

0   0

Mutace


změna genetické informace na úrovni DNA, která může vést ke vzniku rakoviny
Zdroj: lecba-rakoviny.com

8

0   0

Mutace


zmìna
Zdroj: help24.cz

9

0   0

Mutace


Změna v počtu, uspořádání nebo molekulární sekvenci genu.
Zdroj: m.mou.cz

10

0   0

Mutace


Mutace je dědičná změna genotypu. Mutace dělíme na mutace spontánní (vzniklé chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA) a indukované, tj. uměle vyvolané mutageny. V širším po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

Mutace


Mutace je dědičná změna genotypu. Mutace dělíme na mutace spontánní (vzniklé chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA) a indukované, tj. uměle vyvolané mutageny. V širším po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

Mutace


Mutace může znamenat: Mutace – genetická změna Souhlásková mutace – lingvistický jev typický pro keltské jazyky Mutace (film) – film Kena Russella z roku 1980 s Williamem Hurtem v hlavn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   1

Mutace


mutace,je změna přirozeného vývoje genů a posléze Dna,kdy již naši předkové z pocitů obrovského strachu,sebedestrukce,přesvědčení předků,které jsou negativní,zasévali do naší mysli tyto emoce a pocity...lze tyto programy zrušit a nastolit ve svém bytí klid,mír a zdraví se kvapem přiblíží,stačí jen změna myšlenek,že nic není špatně,je to život,který nás učí a jsme absolutně všichni v bezpečí.
Jana Fabijenna - 19. října 2016


Přidat význam slova Mutace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kodón Oligonukleotid >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam