Význam NEUROADAPTACE
Co znamená slovo NEUROADAPTACE? Zde naleznete 2 významů slova NEUROADAPTACE. Můžete také přidat význam slova NEUROADAPTACE sami

1

1   0

NEUROADAPTACE


Adaptace centrálního nervového systému na opakovanou aplikaci psychoaktivní látky (drogy) vedoucí ke zvýšení tolerance a nìkdy také k odvykacímu syndromu, který nastává po pøerušení užívání látky. Neuroadaptace mùže dosahovat rùzného stupnì, urèovaného pøedevším èetností užívání a množstvím užívané [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

0   0

NEUROADAPTACE


Adaptace centrálního nervového systému na opakovanou aplikaci psychoaktivní látky (drogy) vedoucí ke zvýšení tolerance a nìkdy také k odvykacímu syndromu, který nastává po pøerušení užívání látky. Neuroadaptace mùže dosahovat rùzného stupnì, urèovaného pøedevším èetností užívání a množstvím užívané látk [..]
Zdroj: drogy-info.cz

Přidat význam slova NEUROADAPTACE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< NÁVYKOVÉ LÁTKY NGO >>