Význam Nabídka a poptávka
Co znamená slovo Nabídka a poptávka? Zde naleznete 2 významů slova Nabídka a poptávka. Můžete také přidat význam slova Nabídka a poptávka sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nabídka a poptávka


Vzájemný vztah v procesu výroby, rozdìlování, smìny a spotøeby regulující výrobu. Jednostrannì bývá zdùrazòován urèující vliv poptávky na výrobu a cenu, opomíjen je fakt, že teprve nabí [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nabídka a poptávka


Nabídka a poptávka (anglicky supply and demand) je základní teorie mikroekonomie o vztahu mezi poptávkou a nabídkou na trhu, vyvinutá Alfredem Marshallem. Pokouší se vysvětlit a předpovědět změny v ce [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Myšlení Nacionalismus >>