Význam Neschopnost
Co znamená slovo Neschopnost? Zde naleznete 4 významů slova Neschopnost. Můžete také přidat význam slova Neschopnost sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Neschopnost


Platební neschopnost je neschopnost dostát svým splatným závazkům. Pracovní neschopnost, je negativní krátkodobý zdravotní stav.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Neschopnost


Nezpůsobilost – platební (insolvence, neschopnost dostát svým závazkům), pracovní (krátkodobý stav poruchy zdraví-nemoc, úraz), přenesená druhotná platební (dlužník není schopen dostát svým závazkům, protože jeho odběratelé jsou insolventní)
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Neschopnost


Nezpůsobilost - platební (insolvence, neschopnost dostát svým splatným závazkům)
Zdroj: uctovani.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Neschopnost


Platební nezpùsobilost, insolvence, neschopnost dostát svým splatným závazkùm. Pracovní neschopnost, krátkodobý stav poruchy zdraví, nemoc nebo úraz.
Zdroj: klo.cz (offline)

<< Nerezident Netto >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam