Význam Nezaměstnanost
Co znamená slovo Nezaměstnanost? Zde naleznete 10 významů slova Nezaměstnanost. Můžete také přidat význam slova Nezaměstnanost sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Ekonomický pojem spočívající v tom, že existují osoby, které chtějí, ale nemohou získat práci.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


makroekonomický ukazatel, který měří a ukazuje kolik osob na trhu práce je bez trvalého zaměstnání
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Je zveřejňována čtvrtletně s výsledky za minulé čtvrtletí (květen – za 1. čtvrtletí, srpen – za 2. čtvrtletí, listopad – za 3. čtvrtletí, únor – za 4. čtvrtletí předchozího roku). Údaje jsou zveřejněn [..]
Zdroj: citfin.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Ekonomická teorie označuje za nezaměstnaného osobu schopnou práce, která však nemůže najít zaměstnání. Jedná se o nedobrovolnou nezaměstnanost, kdy nezaměstnaná osoba chce pracovat, ale nenachází prac [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Fyzické osoby, které nepracují – frikční, forma velmi krátkodobé, způsobené přechodem z jednoho zaměstnání do jiného s podobnou kvalifikací, pokud na sebe nenavazují
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Makroekonomický ukazatel. Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která nemá práci
Zdroj: eakcie.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


ekonomický jev spočívající v existenci nezaměstnaných osob Angl. Unemployment (u). Viz také cyklická nezaměstnanost frikční nezaměstnanost míra nezaměstnanosti nezaměstnaný přirozená míra nezaměstnanosti (u*) strukturální nezaměstnanost
Zdroj: business.center.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Fyzické osoby, které nepracují - frikční, forma velmi krátkodobé- způsobené přechodem z jednoho zaměstnání do jiného s podobnou                     &n [..]
Zdroj: uctovani.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Společenská situace, kdy existuje skupina lidí, kteří by mohli a chtějí pracovat, ale situace na trhu práce jim to neumožní z důvodu přebytku nabídky pracovních sil. Vzhledem k tomu, že...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nezaměstnanost


Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání. Obecně se (dle metodiky Mezinárodní organizace práce) za nezaměstnaného považuje osob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Netto Norma >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam