Význam Notifikace
Co znamená slovo Notifikace? Zde naleznete 6 významů slova Notifikace. Můžete také přidat význam slova Notifikace sami

1

19 Thumbs up   1 Thumbs down

Notifikace


Stručná zpráva (upozornění) na určitou událost — např. přijetí e-mailu. Zpravidla je posílána formou krátké textové zprávy.
Zdroj: manuals.kerio.com (offline)

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Notifikace


Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat právo volného pohybu služeb. Realizací práva volného pohybu služeb se v tomto případě roz [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Notifikace


Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského s [..]
Zdroj: abcfv.cz

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Notifikace


(ty) podani pisemne zpravy o necem; uvedeni ve znamost; oznameni; dipl.sdeleni statniho organu pro zahranicni styky o jakekoliv skutecnosti; penezz. pisemna zprava majitele cenneho papiru, nejc. smenky, zavazanemu predchudci a vystavci o protestovani smenky pro neprijeti n, neplaceni (vystavce je trasant I. smenkovatel, vydavatel; ten kdo vydal, vystavil nejakou listinu)
Carlos - 21. prosince 2015

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Notifikace


Upozornìni na pøíchozí zprávy do Va¹í datové schránky SMS zprávou.
Zdroj: datoveschranky.info

6

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Notifikace


Notifikací se rozumí oznámení záměru poskytnout veřejnou podporu Evropské komisi. Tato povinnost vyplývá z čl. 108 odst. 3 Smlouvy fungování EU. Rada EU je dle čl. 109 Smlouvy o fungování EU oprávněna [..]
Zdroj: rada-severovychod.cz

<< Non-MFI Nové obchody >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam