Význam OSN
Co znamená slovo OSN? Zde naleznete 11 významů slova OSN. Můžete také přidat význam slova OSN sami

1

1   0

OSN


Organizace spojených národů | Ottův slovník naučný | Organizácia Spojených národov
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

OSN


mezinárodní organizace sdružující 191 samotných státù. Jejím posláním je pomáhat spolupráci mezi státy, poskytovat hospodáøskou pomoc málo rozvinutým zemím a øešit celosvìtové ( [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

3

0   0

OSN


Organizace spojených národù
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

4

0   0

OSN


Organizace spojených národů
Zdroj: ustrcr.cz

5

0   0

OSN


(United Nations Organisation, UNO), cieľom je zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Charta spojených národov nadobudla platnosť 24. 10. 1945. V nej sú uvedené základné ciele: 1. Zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť, 2. Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi založené na úcte, zásade rovnoprávnosti a sebaurče [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

6

0   0

OSN


Význam zkratky OSN je "Organizace Spojených národů". Anglicky UN neboli "United Nations". Hlavním cílem této organizace je zachování světového míru. Vznikla v roce 1945 a má sídlo ve Spojených Státech Amerických. Patří do ní téměř všechny státy světa.
Kata - 8. dubna 2014

7

0   0

OSN


Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k červenci 2011 má 193 č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

OSN


Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k červenci 2011 má 193 č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

OSN


Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k červenci 2011 má 193 č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

OSN


Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k červenci 2011 má 193 č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

OSN


Organizace spojených národů (zkráceně OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k červenci 2011 má 193 č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova OSN
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< education kamýk >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam