Význam OSTREV
Co znamená slovo OSTREV? Zde naleznete 9 významů slova OSTREV. Můžete také přidat význam slova OSTREV sami

1

4   1

OSTREV


odvětvená kláda
Zdroj: farnostnm.cz

2

3   2

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: hruby-rohozec.eu

3

1   1

OSTREV


kmen stromu s ponechanými pahýly odsekaných vìtví, jeho¾ se u¾ívalo za útoku místo ¾ebøíkù k zlézání hradeb. V heraldice obecná figura, napø. dvì…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

1   1

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

5

2   2

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: januv-hrad.cz

6

1   1

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: zamek-hluboka.eu

7

1   2

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

8

1   2

OSTREV


kmen stromu s pahýly odsekaných větví, jehož se užívalo místo žebříků ke zlézání hradeb. V heraldice obecná figura.
Zdroj: hrad-bouzov.cz

9

0   1

OSTREV


Obecné figury jsou v heraldice různá zvířata, lidé, nástroje a jiné předměty, které tvoří výplň štítu. Figury bývají stylizované, důležité je, aby co nejvíce vyplňovaly plochu štítu. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova OSTREV
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< OSTROŽNÁ POLOHA PADACÍ >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam