Význam Outsourcing
Co znamená slovo Outsourcing? Zde naleznete 30 významů slova Outsourcing. Můžete také přidat význam slova Outsourcing sami

1

0   0

Outsourcing


Pořízení vstupů třetí strany (zboží nebo služby) namísto vlastní produkce a snížit tak hloubku výkonu a koncentraci na hlavní činnost. Je možné, zejména při vytváření vnitřní produktu, např. tlak, doprava, Správa informačních technologií zařízení, údržbu a uživatelské podpory nebo nemovitostí.
Zdroj: imsware.de

2

0   0

Outsourcing


nákup, pronájem činností | ang.
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

Outsourcing


Èerpanie nieèoho "zvonka", prenajatie si komplexných služieb, náhrada vlastného výkonu služby za kúpenie tohto výkonu od iného subjektu (napr. zabezpeèenie emailových schránok Googlom, s [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

4

0   0

Outsourcing


  Pøedání, resp. pøevzetí starosti o urèitou èinnost firmy, která není hlavním pøedmìtem jejího podnikání (z minulosti známe napøíklad pøedání provozu autoparku firmì poskytující tyto služby).
Zdroj: webarna.host.sk

5

0   0

Outsourcing


přenesení činnosti podniku na externího dodavatele (ASP). BM Servis nabízí On line přístup k IS Bílý Motýl prostřednictvím poskytovatele služby ASP"ČMIS Bílý Motýl On [..]
Zdroj: bmservis.cz

6

0   0

Outsourcing


zajišťování služeb pro jinou firmu, která se tak může lépe věnovat jádru
Zdroj: cevelova.cz

7

0   0

Outsourcing


poskytování software formou služby, případně poskytování služby.
Zdroj: digres.cz

8

0   0

Outsourcing


 Pojmem outsourcing se označuje vyčleňování činností mimo podnik, tj. uzavření kontraktu na zajištění určité činnosti/služby třetí stranou. Cílem je dosažení úspory náklad [..]
Zdroj: elseaz.cz

9

0   0

Outsourcing


Outsourcing je přenos nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb.
Zdroj: efinancovani.cz

10

0   0

Outsourcing


(angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však nen&iacu [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

11

0   0

Outsourcing


Outsourcing je přenos nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb.  
Zdroj: financovani-it.cz

12

0   0

Outsourcing


Zkratka z outside resource using. Vyčlenění vybraných podnikových činností a jejich zajištění dodavatelským způsobem nebo kooperací s jinými firmami s cílem snížit výrobní náklady při koncentraci firmy na hlavní činnosti.
Zdroj: finarea.cz

13

0   0

Outsourcing


Nákup některých určitých aktivit z externích zdrojů. Nejčastějším případem je outsourcing účetnictví, kdy si firma najme extern&ia [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

14

0   0

Outsourcing


Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, [..]
Zdroj: karatsoftware.cz

15

0   0

Outsourcing


vyčlenění některých činností mimo hlavní aktivity firmy a jejich zadání dodavateli, tj. společnosti, která se na danou činnost specializuje (typicky jde o účetnictví, mzdy, správu IT, úklidové služby apod.)
Zdroj: zivotnapadum.cz

16

0   0

Outsourcing


Znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti specializované na příslušný obor. Daná činnost tak není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, ale jinou společností. Typicky se jedná o úklid, údržbu, dopravu, mzdové účetnictví nebo IT služby. Outsourcing je [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz

17

0   0

Outsourcing


vyčlenění určitých aktivit z podniku, jejich odběr/nákup z externích zdrojů Např. outsourcing účetnictví - účetnictví vede externí firma.
Zdroj: business.center.cz

18

0   0

Outsourcing


Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti firmy jinou, externí organizací. Zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. Sm [..]
Zdroj: adaptic.cz

19

0   0

Outsourcing


Vyčlenění činnosti mimo podnik, její převedení na jinou osobu (většinou právnickou); většinou v případech, kdy subdodávka je levnější než vlastní výroba (služba). Je časté v podnikovém vzdělávání,...
Zdroj: andromedia.cz

20

0   0

Outsourcing


 – společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu specializovanou na provádění těchto operací.
Zdroj: domacifinance.cz

21

0   0

Outsourcing


Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. J [..]
Zdroj: morosystems.cz

22

0   0

Outsourcing


Outsourcing (angl. out, mimo, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení rôzne podporné a vedľajšie činnosti a zverí ich zmluvne inej spoločnosti čiže subkontraktorovi, šp [..]
Zdroj: karatsoftware.sk

23

0   0

Outsourcing


Převedení části činnosti na externího partnera, typicky jinou firmu. Příkladem outsourcingu může být správa vozového parku, úklidové služby, IT služby. Potom původní firma n [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

24

0   0

Outsourcing


(složený z anglických slov out neboli vnì a source což v pøekladu znamená zdroj) – V rámci outsourcingu mùže firma svìøit nìkteré èinnosti spoleènosti, která se na daný obor special [..]
Zdroj: feetransport.cz

25

0   0

Outsourcing


Zaisťovanie časti prevádzky organizácie inou  externou organizáciou. Je to označenie, ktoré vychádza z dvoch základných slov: „out“ – vonkajší  a source“  – zdroj.
Zdroj: nitra-uctovnictvo.sk

26

0   0

Outsourcing


(složený z anglických slov out neboli vnì a source což v pøekladu znamená zdroj) – V rámci outsourcingu mùže firma svìøit nìkteré èinnosti spoleènosti, která se na daný obor special [..]
Zdroj: logex.cz

27

0   0

Outsourcing


Název outsourcing (někdy psáno jako out sourcing) je do češtiny z anglického out (vnější) a source (zdroj) volně překládán jako vnější zdroj nebo také vyčleňování. Jedná se o tzv [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

28

0   0

Outsourcing


přenesení dílčích činností společnosti na externího dodavatele
Zdroj: formicagroup.cz

29

1   1

Outsourcing


Outsourcing znamená přenesení vedlejší činnosti podniku na externího poskytovatele. Firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a přenechá je smluvně jiné společnosti, která [..]
Zdroj: studiummba.cz

30

0   0

Outsourcing


Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializované [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Outsourcing
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Optimalizace Server >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam