Význam Progresivní splácení
Co znamená slovo Progresivní splácení? Zde naleznete 20 významů slova Progresivní splácení. Můžete také přidat význam slova Progresivní splácení sami

1

1   0

Progresivní splácení


Velikost progresivní splátky postupem času roste. Zpočátku je nižší než splátka anuitní, avšak nesmí být nižší, než je úrok z jistiny. Tento druh splácení je vhodný pro žadatele na počátku profesní kariéry - tedy v době, kdy mají menší příjmy, ale zároveň perspektivu profesního růstu.
Zdroj: hyposervis.cz

2

0   0

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevn&ya [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

3

0   0

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají o smluvně dohodnutý koeficient. (U klasického splácení je výše měsíčních splátek konstantní po celou dobu splácení hypotečního úvě [..]
Zdroj: gpf.cz

4

0   0

Progresivní splácení


způsob splácení hypotečního úvěru, při kterém se klientovi po dobu splácení úvěru výše splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient ro zvýšení splátky.
Zdroj: hypodilna.cz

5

0   0

Progresivní splácení


Zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy se klientovi po dobu splácení úvìru objem splátky zvyšuje. Mìsíèní splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující obdob [..]
Zdroj: kurzy.cz

6

0   0

Progresivní splácení


splátky, kdy ze začátku splácení dluhu jsou nižší a postupem času se zvyšují
Zdroj: realitnislovnik.cz

7

0   0

Progresivní splácení


– typ splácení hypotéky, kdy se měsíční splátky postupem času zvyšují (obvykle po prvním roce)
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz

8

0   0

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu jeho splácení objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po celý rok ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.
Zdroj: hypotecnibanka.cz

9

0   0

Progresivní splácení


Zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy se klientovi v prùbìhu splácení úvìru prùbìžnì zvyšuje výše mìsíèních splátek. Mìsíèní splátky hypotéky každým rokem narùstají [..]
Zdroj: hypotecnipartner.cz

10

0   0

Progresivní splácení


Zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy se klientovi v prùbìhu splácení úvìru prùbìžnì zvyšuje výše mìsíèních splátek. Mìsíèní splátky hypotéky každým rokem narùstají [..]
Zdroj: finance.bleskove.net

11

0   0

Progresivní splácení


Oproti anuitnímu způsobu, při kterém zůstává výše splátky konstantní po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupně zvyšuje. Tento způsob je využit [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

12

0   1

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splá [..]
Zdroj: czechwealth.cz

13

0   1

Progresivní splácení


je způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se splátka na přelomu let zvyšuje o předem dané procento. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

14

0   1

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají [..]
Zdroj: sfinance.cz

15

0   1

Progresivní splácení


Zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy se klientovi v prùbìhu splácení úvìru prùbìžnì zvyšuje výše mìsíèních splátek. Mìsíèní splátky hypotéky každým rokem narùstají [..]
Zdroj: euroekonom.cz

16

0   1

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají o smluvně dohodnutý koeficient. (U klasického splácení je výše měsíčních splátek konstantní po celou dobu splácení hypotečního úvě [..]
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

17

0   1

Progresivní splácení


Na rozdíl od anuitního splácení, kdy se výše splátky nemìní po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupnì zvyšuje po dohodnutých krocích. Tento zpùsob je vhodný zejména pro klienty, kteøí mají v dobì uzavírání hypotéky nižší pøíjmy a oèekávají v budoucnosti jejich nárùst (nap [..]
Zdroj: hypoconsulting.cz

18

0   1

Progresivní splácení


zpùsob splácení hypoteèního úvìru, kdy se klientovi po dobu splácení úvìru objem splátky zvyšuje. Mìsíèní splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient rùstu.
Zdroj: equip.cz

19

0   1

Progresivní splácení


Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy je splátka na přelomu roku zvýšena o předem dané procento.
Zdroj: nahypoteky.cz

20

0   1

Progresivní splácení


Je typ splácení, při kterém se výše splátky postupně zvyšuje.
Zdroj: pujckoradce.cz

Přidat význam slova Progresivní splácení
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Potvrzení o zaplacených úrocích Překlenovací úvěr >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam