Význam Promptní obchod
Co znamená slovo Promptní obchod? Zde naleznete 6 významů slova Promptní obchod. Můžete také přidat význam slova Promptní obchod sami

1

1   0

Promptní obchod


Pojem používaný pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při promptním obchodu s cennými papíry dochází ihned jak k zaplacení kupní c [..]
Zdroj: investicniklub.cz

2

0   0

Promptní obchod


Pojem používaný pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při promptním obchodu s cenn [..]
Zdroj: csas.cz

3

0   0

Promptní obchod


Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteèní nejpozdìji do dvou pracovních dní.
Zdroj: akcentacz.cz

4

0   0

Promptní obchod


Nákup nebo prodej deviz za kurz aktuální v daném okamžiku s tím, že dodání a placení se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dní.
Zdroj: citfin.cz

5

0   0

Promptní obchod


Pod tímto pojmem se rozumí uzavření smlouvy na burze o koupi nebo prodeji cenných papírů, finančních instrumentů, deviz nebo jiného zboží. Tato smlouva musí být splněna ihned nebo v kr [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com

6

0   0

Promptní obchod


Pod tímto pojmem se rozumí uzavření smlouvy na burze o koupi nebo prodeji cenných papírů, finančních instrumentů, deviz nebo jiného zboží. Tato smlouva musí být splněna ihned nebo v kr [..]
Zdroj: brokerjet.cz


Přidat význam slova Promptní obchod
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Povinnost identifikace Pøíjemce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam