Význam QWERTZ
Co znamená slovo QWERTZ? Zde naleznete 2 významů slova QWERTZ. Můžete také přidat význam slova QWERTZ sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

QWERTZ


oznaèení nastavení klávesnice Jsou to vypsané znaky na klávesnici (rozlo¾ení kláves). Pøi tomto rozlo¾ení je mezi klávesami T a U písmeno Z.
Zdroj: abowe.brbla.net

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

QWERTZ


QWERTZ - èeské rozložení kláves. Oproti anglické kávesnici (QWERTY) má pøehozené Y a Z.
Zdroj: it-slovnik.cz
<< Pøíloha Relevance >>