Význam RELAXACE
Co znamená slovo RELAXACE? Zde naleznete 5 významů slova RELAXACE. Můžete také přidat význam slova RELAXACE sami

1

2   0

RELAXACE


je proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

1   0

RELAXACE


Uvolnìní svalového a duševního napìtí. Je nutná zvl᚝ tam, kde k napìtí dochází v dùsledku psychického onemocnìní. Pøi relaxaci se snižuje tepová i dechová frekvence, výmìna látková, svalové napìtí, odstraòuje únavu a úzkost, je ideální v kombinaci s tìlesným cvièením, je prevencí mnoha nemocí psychických [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

1   0

RELAXACE


Uvolnìní svalového a duševního napìtí. Je nutná zvl᚝ tam, kde k napìtí dochází v dùsledku psychického onemocnìní. Pøi relaxaci se snižuje tepová i dechová frekvence, výmìna látková, svalové napìtí, odstraòuje únavu a úzkost, je ideální v kombinaci s tìlesným cvièením, je prevencí mnoha n [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0   1

RELAXACE


uvolnìní
Zdroj: help24.cz

5

0   1

RELAXACE


uvolnění
Zdroj: pppcl.cz


Přidat význam slova RELAXACE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< REKVALIFIKACE REMISE >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam